Управление на осветлението от разстояние и още много други възможности!

Искате да контролирате вашето отопление, аларма и осветление от разстояние? Няма проблем с дистанционното управление за контрол на дома на Loxone

Открийте възможностите на Loxone

Толкова много възможности за контрол от разстояние

Можете да управлявате вашия дом от всяка една точка в света чрез iPod®/iPhone®/iPad® илиr Android® чрез нашите разработени мобилни приложения или чрез компютър през нашия уеб интерфейс. Можете да контролирате абсолютно всичко - отопление, аларма, щори и т.н.

Получаване на известия на електронната ви поща или телефон

Управлението на Loxone ви изпраща автоматични известия след определени събитя. Като например ако аармата ви е изключена или температурата се е покачила над предварително определеното ниво.

Мониторинг & управление на различни функции

Можете да управлявате абсолютно всичко чрез вашия iPhone, iPad, Android и телефон, като по този начин имате голям брой възможности. Например може да контролирате: равнището на водата в аквариума (наличието на кислород, ниво, чистота, храненото на рибитие) или в басейна (равнище, чистота, температура) и още много други.

  • Статистика & съхранение на данни

    С Loxone може да записвате и получавате статистически данни, когато и където искате. Можете да получавате данни за вариациите на температурата, информация за датчиците на дивжение, метерологични данни и още много други. Вашият Loxone контролер притежава достатъчно място за съхранение на всички данни и възможност за експортирането им в табличен формат - Excel за допълнителен анализ.