Интелигентно решение за дома, офиса и хотела

Интегрирането на електрoнните системи, обслужващи ежeдневието ни повишава сигурността, създава по-голям комфорт и понижава разходите за придобиване и експлоатация. Високотехнолoгичните решения при електронното обзавеждане достигат неподозирани възможности за оптимизация на енергийните ресурси използвани в офиса и домакинството. Възможността да контролираме и управляваме чрез смарт телефоните ни дава предимство, което е непознато до момента.

ММГ ЕООД Ви предлага да се доверите на сигурността и да изпитате удоволствиeто от внедряването на интелигентната система ММГ, базирана на водещите производители на системи за автоматизация и охрана: Mobotix , Cardin и Loxone.

e

 Повече от 20 години фирмата проектира и инсталира IT системи за автоматизация и сигурност. Натрупаният опит и допълнителни знания ни позволяват да  обединим различните модули в една роботизирана система, която да създаде сигурна среда за отглеждане на нашите деца и същевременно да бъде лесна за контролиране. Отделни нейни модули могат изцяло да бъдат променяни или изключвани според желанието на потребителя. В зависимост от условията, в които се инсталира ММГ , модулите могат да се свързват: - жично; - безжичнo; - смесенo.

 Отделните модули могат да работят независимо един от друг, като впоследствие могат да се допълват без да е необходимо закупуване на лицензи. Всички модули могат да се управляват дистанционно от смарт телефони  PC или видео дисплеи за вграждане. Модулите се конфигурират индивидуално по желание на потребителите .

Основни модули:

Управление на осветлението (централно вкл., изкл., димиране, промяна на цветовете при различни сцени, вкл. в басейн, сауна и баня);

Управление на щори, врати, капандури (централно заключване и осигуряване на обекта);

Вентилация, отопление, охлаждане;

Видео и музикално присъствие.

Охранителна система;

Видеонаблюдение;

Отваряне на гаражни врати, бариери и др.;

Стълбищно осветление, достъп до етаж на асансьори и електронни ключалки.

 

alarm