Интелигентна защита на Вашия дом

Не се нуждаете от допълнителна алармена система, когато притежвата Минисървърът на LOXONE.

 

Най-важните параметри на алармената система на Loxone

Спестете си разходите за допълнителна и скъпа алармена система и се доверете на експертите, разработили Вашия Умен дом. С Loxone не е необходимо да купувате допълнителни компоненти - вие вече имате всичко, което вие необходимо.

Използвайте компонентите на Вашия Умен дом

Можете да използвате вашите сензори за движение, светлина, щори и дори музикална система като една единна алармена инсталация. Ако чрез сензорите за движение се засече нерегламентиран достъп до дома ви, веднага се включват всички светлини, вдигат се всички щори и можете дори да се задейства подходящо озвучение, което да стресне и най-решителния крадец.

Управление на вашата алармена система & Известия

Можете да контролирате и координирате алармената си система от разстояние посредством текстово съобщеине, email или телефонно известяване дори и когато по някаква причина тя се деактивира. Чрез вашия  iPhone, Смартфон или таблет можете да следите и активирате алармата си независимо от това къде се намирате в този момент.

Напълно потребителски съобразени нива на сигнали за тревога

Можете да настроите вашата алармена система на различни нива за предизвестие при нерегламентирано влизане. Например ако алармата се изключи, взависимост от вашите настрийки може да се включи първоначално само светлинен сигнал, след това сирена и накрая автоматично позвъняване до вашия мобилен телефон.

Лесна работа & управление 

Можете да активирате и деактивирате системата ви за сигурност чрез превключвател, код или автоматично - взависимост от вашите предпочитания. Например можете да натиснете дръжката на входната си врата, за проверка и взависимост от вашите настройки няма да се включат светлините за добре дошили, а директно алармата.